Logoinspirace na logovaults.com…

Po delší době opět přidávám jednu stránku, která je podle mě velmi inspirativní a plná skvělých nápadů pro všechny, kteří se zabývají navrhováním a tvorbou log a logotypů. Je to webová stránka logovaults.com. Web je rozdělen na kategorie jako např. nová loga, populární loga, nejvíce hodnocená, atd., celkem přes 9,5 tisíce různých log, což už je pěkná porce inspirace. Krom těchto kategorií je tu i jedna s názvem "logo quiz", kde si můžete vyzkoušet svoji znalost značek a log z různých odvětví, např. automobily, elektronika a počítače, móda, restaurace, a další. Ve spodní části najdete pořadí největších znalců a jejich dosažené skóre v kvízu. Krom toho můžete do této logobanky přispět také svojí "troškou do mlýna" a odeslat tam své vytvořené logo.

logovaults

Jak určit velikost okrajů na dvoustránce...

Před časem jsem dostal od klienta dotaz, jaký rozměr okrajů a jejich vzájemný poměr používám v případě dvoustránkové knižní sazby. Zda neexistují nějaké tradiční, všeobecně používané poměry, podle kterých by okraje šlo jednoduše určit.

Tyto informace se mohou hodit všem, kteří krom jiných směrů grafického designu také příležitostně sází knihy a časopisy a dbají na souvislosti, ale také těm, kdo si připravují, třeba ve Wordu dokumenty a jde jim, mimo jiné i o kvalitu vlastní sazby.

V oboru grafického designu, a nejen tam je používán termín "zlatý řez". Je to místo ve stránce, kde se nachází optický střed, který je ovšem odlišný od středu geometrického. Geometrický střed je místo v přesné polovině stránky. Naproti tomu optický střed, umístěný nad geometrickým nám udává, kam je nejlepší umístit sazební obrazec ve vztahu k ořezanému formátu tiskoviny nebo kam umístit důležité informace, sdělení, atd.

Obrázek konstrukce optického středu na jedné stránce můžete najít v mém minulém příspěvku. V případě dvoustránkové sazby je situace trochu odlišná. Přikládám zde obrázek jedné z jednodušších variant konstrukce optického umístění sazebního obrazce na dvoustránce, konstrukci na základě vytažení úhlopříček. Z nákresu pak lze odvodit jednotlivé velikosti okrajů.

grafická konstrukce obrazce
Varianta konstrukce sazebního obrazce vytažením uhlopříček.

Další možnou variantou konstrukce je např. varianta 4/5, která je o něco složitější, ale univerzálnější, co do použití.

grafická konstrukce obrazce
Složitější varianta konstrukce sazebního obrazce 4/5.

Krom úhlopříčné a 4/5 konstrukce můžeme ještě vycházet z tradičních poměrů jednotlivých okrajů, které se osvědčily, a to: 4/3/7/5 nebo 3/2/5/4 jednotek v pořadí: horní okraj/vnitřní okraj u hřbetu/dolní okraj/vnější okraj listu na sudé stránce dvoulistu. Lichá strana je zrcadlová.

Umístění sazebního obrazce na formátu je důležité především pro stanovení okraje u hřbetu, jehož rozměr ovlivňuje hlavně velikost svazku, tedy počet listů a způsob, jakým bude publikace vázána.

Vlastní barvová paleta z načteného obrázku...

Při pátrání po internetu v kause barvových palet a kombinací jsem narazil na pomůcku zdarma - web Colorexplorer, která by se vám mohla hodit pro stanovení odpovídající barevné palety, vycházející z barevnosti obrázku nebo fotografie. Funguje to tak, že načtete obrázek (jpg, png, max. 250KB) do aplikace, a ta vám určí barvy obsažené v obrázku. Nastavit si můžete kolik barev, resp. kolikabarevnou paletu chcete vytvořit a přesnost vytvoření barev.

ColorExplorer

Dalšími službami je možnost definování, uložení a export vlastních palet (pro Photoshop, Illustrator, InDesign), které je možno i roztřídit podle kritérií, pipetka pro nabrání barev a určení barvových prostorů rgb, hsv a webových hexa barev, výběr z barvových knihoven (k dokonalosti snad chybí jen Pantone a převod na cmyk:). Dále pak možnost definování si pro základní barvu odpovídající barvu komplementární, analogickou, triadickou, atd. Zajímavou pomůckou je i možnost otestování si barevného kontrastu, použitelnosti daných barev a čitelnosti textu v dané barvě.

ColorExplorer

Aplikace byla vyvinuta pro profesionální designéry a samozřejmě všechny milovníky barev.:) Je sice v angličtině, ale je lehce pochopitelná. Vývoj odstartoval v roce 2006 a autorem je Kim Jensen. Doporučuji vyzkoušet.:)

Z bitmapy na psané písmo...

Další užitečná on-line pomůcka přibyla do sekce INFORMACE&INSPIRACE, a to web www.free-ocr.com. Zde je možné odeslat bitmapu (sken, fotku, obrázek), ideálně v co nejlepším rozlišení, maximální velikosti do 2 MB, v RGB a web Vám jí zkonvertuje do prostého psaného textu. Ten si vezmete klasickým stiskem Ctrl+C a vložíte do libovolné aplikace a můžete upravovat a dál s ním pracovat. Na výběr jsou různé jazyky, včetně češtiny. Vše bez registrace nebo poskytování emailové adresy, pouze s vyplněním captcha boxu. Užitečné pro všechny, kdo nevlastní scanner s OCR softwarem.

FreeOCR

informace

Psychologie barev...


Barvy jsou s člověkem spjaty už od nejstarších dob, vždyť hned po narození je novorozenec schopen vnímat barvy kolem sebe. Už ve starém Řecku vznikla teorie barev podle základních typů temperamentu člověka: sangvinik - červená, flegmatik - zelená, cholerik - žlutá, melancholik - modrá.

V psychologii používané barvové testy prokázaly oblíbenější a méně oblíbené barvy jak u mužů, tak u žen. Každý má svou vlastní škálu barev a konkrétní výběr oblíbené barvy jiný, nicméně, obecný význam barev je stálý, jelikož vznikl na základě účinků a vlastností, které mu byly lidmi připsány na základě tisíciletých historických zkušeností. Stejně jako je rozdílná obliba barev u lidí samotných, je různá i obliba a význam barev v různých národech, etnikách a kulturách. Barva, která může být v jedné zemi oslavná a povznášející, může v jiné zemi být skličující a smutná.

Psychologové díky testování zjistili následující fakta:
 • červená - primární barva/teplá - vzrušující, energická, prudká, náruživá, silná, mocná, spojená s představami ohně, krve, nebezpečí, lásky
 • oranžová - sekundární barva/teplá - spojení červené a žluté -  představuje pohyb, zdraví a vitalitu, je slavnostní, vyvolává pocit radosti a štěstí, je spojována s představou slunce, tepla, bohatství, zlata, úrody, je živá a energická
 • žlutá - primární barva/teplá - nejjasnější a nejvíce energizující v teplých barvách, povzbuzuje, osvobozuje, přináší uvolnění, pocit naděje a souladu, harmonie, působí vesele a otevřeně, spojována s nebezpečím, ale ne tak jako červená
 • zelená - sekundární barva/studená - spojení žluté a modré - velmi prozaická, představuje nové začátky a růst, obnovu a hojnost, také závist, žárlivost, nedostatek zkušeností, harmonizační a stabilní efekt
 • modrá - primární barva/studená - modrá reprezentuje klid a odpovědnost, uvolněná, uklidňující, spojována s duchovnem, pevnost a spolehlivost
 • purpur - sekundární barva/studená - spojení červené a modré - z historie spojována s královskou hodností, působí důstojně, hrdě, vznešeně, povzbudivě, je spojen s představou spravedlnosti a majestátu, spojována s kreativitou a představivostí
 • černá - neutrální barva - nejsilnější z neutrálních barev, spojována s výkonem, elegancí, formalitami, okultismem, v negativním pojetí spojena se zlem, tajemstvím a smrtí, výraz smutku
 • bílá - neutrální barva - na opačném konci spektra proti černé, spojená s představou nevinnosti, jednoduchosti, čistoty, ctnosti, neurčitá, nejistá, spojována s dobrotou, péčí, andělská barva
 • šedá - neutrální barva - náladová, depresivní, konzervativní, formální, profesionální, netečná, smutná, spojená s představou chudoby a pokory
 • hnědá - neutrální barva - teplá - spojována se zemí, dřevem, kamenem, přirozená, spolehlivost, vytrvalost, zemitost, někdy tupost, 
 • béžová - neutrální barva - teplá z hnědé, studená z bílé barvy - vnímána jako nudná, konzervativní, může symbolizovat zbožnost, vhodná pro pozadí s texturou papíru, ovlivňují ji barvy kolem ní co do tepla nebo chladu
 • krémová - neutrální barva - obsahuje minimum tepla z hnědé, hodně chladu z bílé, klid, elegance, nevinnost

Oblíbenost některých barev:

oblíbenost barev

Je vhodné při tvorbě designu si promyslet předem i konkrétní barevné schéma, a to především podle cílové skupiny, které bude prezentace určena. Ne nadarmo se říká, že dobře zvolená barva vydá za tisíc slov.

  Standardní velikosti papíru...

  Pro toho, komu občas vypadne paměť zrovna ve chvíli, kdy si má vzpomenout na standardizované velikosti papíru, přikládám typografický tahák s popisem systému dělení archu papíru A0 a standardní velikosti papíru nejpoužívanějších velikostí dle ISO.

  formáty papíru

  Kde najít skvělá písma zdarma...

  Při hledání nových neokoukaných písem zdarma jsem narazil na server www.dafont.com, kde je možné najít skvělá písma, vhodná pro logotypy, plakáty, titulky, apod. Z českého prostředí lze zmínit server www.ceskefonty.cz, tady je skvělá sbírka písem, která podporují české znaky. Další odkazy na jednotlivá písma i ucelené rodiny písem najdete např. na webu www.typo.cz. Informace k tématu legálních fontů najdete v článcích na webu Unie grafického designu v sekci "návody".

  České fonty

  informace

  Jak vytvořit logo v šesti fázích...


  Nejdůležitější v začátku při tvorbě loga jsou otázky. Je nutno se ptát a získat tím tak (nejen) od klienta co nejvíce informací, které povedou k úspěšnému designu. Proces tvorby samotný je možné zjednodušeně shrnout do několika fází.
  otazník

  1. Průzkum u klienta a odvětví činnosti klienta
  Co je pro firmu důležité, jaká je firemní kultura, jaké jsou vyznávané hodnoty, jakým způsobem firma pracuje a myslí, kdo jsou klienti firmy. Kdo je publikum, kterému je logo určeno, podle kterého je třeba zvolit styl, kdo je konkurence, od které je třeba se odlišit.

  2. Průzkum použití, technologií a aplikace loga
  Je třeba zjistit, kde a jak bude ve finále logo používané, jakými technologiemi bude aplikováno, jestli bude potřeba speciálních variant. Zvážit je nutno všechny možnosti, zaměřit se na všestrannost použití.

  3. Nákresy a skicování
  Základem je tužka a papír, pak vektorový program, udělat si co nejvíce skic, ze kterých pak vylučovací metodou vybrat dobré, nenechat se ovládnout první myšlenkou.

  4. Kresba a vektorizace designu
  Scan, kresba a vektorizace vybraných skic ve vektorovém programu, další redukce od těch, které jsou sice hezké, a které jsou podobné ostatním, směrem k těm, které klienta odliší a dávají mu šanci na trhu vyniknout. Tvorba pouze jednoduchých černobílých tvarů pro prezentaci, upřednostnit myšlenku nad detaily, důležité je získání zpětné vazby od klienta.

  5. Finalizace
  Fáze aplikace barev, dokončování detailů a tvarů, modelace použití v různých situacích. Schválení finální varianty loga, tvorba logomanuálu, příprava na vývoj jednotného firemního stylu.

  6. Tvorba jednotného firemního stylu
  Vývoj jednotného firemního stylu na základě loga, záměrem je jednota předávaného firemního sdělení. Stanovení firemních barev, písem, tvorba vzorů pro použití na veškerých firemních tiskovinách, webu, reklamních předmětech, inzerci v periodikách, firemních vozidlech, orientačním systému firemních budov, firemním pracovním oblečení, atd.

  Chyby, které by neměly nastat v procesu, jsou např. tvorba bez průzkumu, škodlivý vliv sebeuspokojení, kdy je logo tvořeno spíše pro sebe než pro klienta, opomenutí jedinečnosti firmy, tedy toho, co vlastně firmu dělá výjimečnou mezi konkurenty, použití digitálních efektů, absence schopnosti vysvětlit myšlenkové pochody při designu loga. Vážnou chybou je neznalost konkrétních technologií pro reprodukci loga a jejich omezení.


  Colourlovers.com - vše pro milovníky barev...


  Do oddílu INFORMACE&INSPIRACE jsem přidal webovou stránku www.colourlovers.com, kde se můžete inspirovat barvami, barevnými schématy, šablonami nebo současnými barevnými trendy při tvorě značek, webové grafice, módě, apod. Mimo to si můžete vytvořit své vlastní barvové palety, šablony, vzorky  nebo i tvary. Najít je tu možné i mnoho dalších užitečných nástrojů pro definování barev, barevných palet a mimo to i blog plný užitečných informací. Vhodno k návštěvě nejen pro všechny, kdo pracují s barvami.

  Colourlovers

  Logomanuál je Váš průvodce...


  Logomanuál je, řekněme třeba, takový průvodce parametry a konstrukcí loga a hlavně jeho následného použití v různých budoucích situacích. Tento průvodce obsahuje potřebná pravidla a doporučení pro použití loga, který sestavuje grafický designer, který konstruoval logo samotné. Logo a logomanuál je základním kamenem jednotného firemního stylu. Důvodem tvorby logomanuálu je zajištění co největší jednoty a přesnosti v dalším použití loga při propagaci firmy, společnosti, apod.

  Tento průvodce popisuje nejen samotný vzhled loga, jeho symboliku, ale hlavně použité písmo, použité barvy s definicí ve všech potřebných barvových prostorech, stanovení ochranného prostoru, varianty ve kterých je logo možno používat, apod. Jednotlivé položky logomanuálu jsou individuální a většinou se řídí podle dalších zamýšlených budoucích kroků propagace.

  Stejně jako datové soubory s logem samotným, tak i logomanuál by se po vytvoření neměly stát "firemním tajemstvím", ale měly by být kdykoli dostupné pro jakékoliv studio nebo freelancera k dalšímu použití při eventuelním budoucím poptávání zakázky. Dnes, kdy není problém mít na svém webu sekci s názvem třeba "ke stažení" je ideální mít zde k dispozici soubory loga ve všech datových formátech a logomanuál v pdf. Sníží se tím pravděpodobnost, že své logo majitel firmy uvidí někde v nedobrém stavu nebo nepatřičné poloze.:)

  A ještě malý dovětek. Je dobré si bezpečně tyto materiály uložit (tedy pokud zamýšlíte provozovat firmu delší dobu). Nicméně, jedna z věcí, jak poznáte dobrého grafického designera je, že pokud tyto materiály ztratíte (stát se může), tak stačí zavolat a designer Vám je opět kompletně pošle, protože on je má taktéž bezpečně archivované v záloze.


  Co by mělo být v logomanuálu...  • stručný popis vzhledu loga
  • zamýšlená symbolika, kterou má logo reprezentovat
  • popis použití samotného obrazového symbolu - piktogramu
  • definice použitého písma v logotypu
  • definice použitých barev spolu s číselným vyjádřením ve všech potřebných barvových prostorech
  • veškeré barevné varianty loga
  • varianty loga v černobílém provedení
  • pozitivní i negativní provedení loga
  • případné speciální verze loga
  • stanovení způsobu použití loga na jednolitém i na obrazovém podkladu
  • stanovení ochranného prostoru loga
  • zakreslení do milimetrové sítě pro definici vzájemného poměru a rozmístění prvků
  • stanovení minimální použitelné velikosti loga
  • definice umístění loga
  • příklady nesprávného použití loga
  • definice základního firemního písma a doplňkového písma/písem
  • definice základních a doplňkových firemních barev ve všech potřebných barvových prostorech
  • vzory použití loga na veškerých používaných firemních tiskovinách, webu, reklamních předmětech, inzerci v periodikách, firemních vozidlech, orientačním systému firemních budov, firemním pracovním oblečení, atd.


  Co by mělo být přílohou logomanuálu...


  veškeré datové podklady, tj. soubory loga ve vektorovém i bitmapovém formátu, ve všech barevných provedeních a s jasným pojmenováním, které je eventuelně zmiňované v logomanuálu, aby se předešlo nejasnostem při dalším použití.

  Unclesaza...

  UncleSaza

  Colorhexa - online převodník barev...

  INFORMACE&INSPIRACE  je bohatší o užitečnou stránku www.colorhexa.com, kde je možno zobrazit online převody jednotlivých barvových prostorů, nejen pro Hexadecimální, RGB, CMYK, ale i HSL, HSV, binární, atd. Dále pak je zde k nalezení užitečný seznam barev podle jména a seznam 216 bezpečných webových barev. Navíc možno použít generátor gradientů.

  Colorhexa

  Podobně užitečné info najdete i na www.colorhunter.com. Tady je možné využít také definování barev z načteného obrázku, jako u webu Colorexplorer. Vložíte do vyhledávání buď tag, hexa číslo, URL obrázku nebo cestu, kde máte obrázek uložený a Colorhunter zobrazí paletu barev s označením. Pokud se přihlásíte, můžete své barvové palety spravovat a ukládat.

  Colorhunter

  Pro nastavení barevného schématu návrhu webové stránky je možno použít skvělý generátor barvových schémat colorschemedesigner.com. Pozadání čísla základní barvy je možno vytvořit monochromatickou, komplementární, triadickou, tetradickou, analogickou nebo akcentovanou analogickou barvovou paletu. V navigaci dané palety je možno zobrazit si zkušební náhled světlejší nebo tmavší webové stránky. Klikem na Show sample text se zobrazí bílý, šedý a černý text na barvách schématu, pro příklad, jak bude ve finále vypadat. Zobrazit je možné i varianty jak budou barvy vnímat lidé s různými poruchami zraku. Výsledné barvové palety si můžete exportovat do HTML+CSS, XML, textového souboru, formátu ACO pro načtení do Photoshopu nebo také formátu GPL tedy programu GIMP. V oddíle Help si můžete nastavit nápovědu pro každou část aplikace, tamtéž a s proklikem na About si můžete zobrazit jednodušší verzi v češtině. Autorem této aplikace je webový designér Petr Staníček, alias Pixy.

  Colorschemedesigner

  Jednoduchá typografie...

  Někdy není nejlepší variantou čekat přehnaně dlouho na tu "správnou" dobu, až se vše připraví, propočte, rozmyslí... život není povětšinou moc předvídatelný. Někdy je lepší vzít do hrsti vše co máš k dispozici, říct světu kdo jsi a co děláš... a pak to dělat nejlíp jak umíš...

  máš to nejlepší

  Vectorboom - vektorová nádhera...

  Do sekce  INFORMACE&INSPIRACE  jsem přidal odkaz na web Vectorboom.com, kde je k nalezení mnoho tutoriálů zabývajících se tvorbou skvělých vektorů a dále část freebies nejen s vektory ke stažení. Dalším přidaným webem je CreativeBloq s množstvím úžasné inspirace a informací pro designéry.

  Vectorboom


  Jak trefit na toho správného grafika pro Váš projekt...


  trefa na grafika
  Ne vždy se všechno dá zvládnout v potřebné kvalitě vlastními silami a prostředky. S grafikou a propagací firmy tomu není jinak, tedy pokud nejste v oboru vystudovaný profesionál. Někdy je tedy potřeba najmout si profesionálního designéra nebo se poohlédnout po studiu. Ale jak najít toho pravého pro Vás? Ať už jde o projekt jakéhokoli rozsahu, je potřeba mít určité indicie, že grafik se kterým budete spolupracovat má potřebné znalosti, zkušenosti a profesionalitu k úspěšnému provedení celého projektu. Proces hledání můžeme shrnout do několika základních bodů:

  • sepište si všechny detaily projektu

  Vždy je lepší mít všechny podrobnosti sepsané, můžete je rovnou poslat mailem a nebudete pak mít problém s opomenutím některých důležitých bodů, které může vzniknout při poptávání telefonicky.

   stanovte si finanční rozpočet na projekt 

  Ujasněte si, co jste ochotni utratit na Váš projekt i když ještě nevíte, kolik bude práce na projektu stát, budete tak moci vybrat, který grafik je schopný se do částky vejít.

   kontaktujte vytipované grafiky a požádejte o cenovou nabídku

  Pošlete svůj požadavek potenciálním kandidátům, poskytněte jim všechny detaily ohledně projektu a požádejte je o návrh cenové nabídky. Už podle rychlosti odezvy, případně stylu komunikace je možno určitým způsobem posoudit profesionalitu. Zeptejte se jakým stylem by na projektu pracovali a posuďte, jestli Vám styl ve všech ohledech vyhovuje. Řekněte si eventuelně i o základní nákres či návrh.

   prohlédněte si a porovnejte nabídky

  Porovnejte nabídky, jak Vám vyhovují, zvažte je v souvislosti se stylem a průběhem práce, profesionalitou a případným návrhem. Na misku vah přihoďte také délku předchozí praxe grafika, způsob budoucí komunikace, počet korektur a oprav, které zahrnuje nabízená cena, atd.

   projděte si reference

  Podívejte se na web a projděte si portfolio a reference, klienty, pro které grafik již předtím pracoval, jestli zhruba design odpovídá vašim představám.

   vyberte finalistu a sepište smlouvu o dílo

  U každého projektu nebo alespoň u těch rozsáhlejších by měla být sepsána smlouva o dílo, kde budou janě popsány všechny detaily projektu, postup práce, zálohy, platby, termíny dokončení, apod. Vyhnete se možným nedorozuměním.

  Průzkum a nalezení toho správného grafika pro Vaše potřeby je velmi důležité a stojí za tu námahu. Pokud najdete někoho, kdo Vám bude "sedět" je to výhra a po úspěšném prvním projektu i základ důvěry do budoucna.

  Tip na konec: dobrý grafik ví, že Vás nezajímá grafický design jako takový se všemi svými odbornými výrazy, technickými požadavky a jinou hatmatilkou. To vše samo o sobě je Vám k ničemu. Ví, že Vás zajímají kvalitní výsledky jeho práce pro Vás, v optimální cenové hladině a profesionální přístup.


  Grafické studio nebo grafický designer na volné noze...

  Ať už klient spolupracuje s grafickým studiem nebo s grafikem na volné noze, obě varianty můžou mít řadu výhod i nevýhod. V tomto článku se pokusím porovnat jednotlivé výhody spolupráce se studiem, oproti výhodám ve spolupráci s freelance grafikem. Nic není černobílé, a tak, jak se práce studia a freelancera v mnohých činnostech liší, tak se leckdy může i překrývat.

  Je také třeba podotknout, že ne všichni freelance grafici jsou na podobném kvalitativním stupni. V tomto oboru je mnoho jednotlivců, kteří se označují grafiky, ovšem chybí jim znalosti, natož kvalitní praxe. Mohou tedy následně v projektu napáchat více škody než užitku. Nicméně, zmínit je třeba ještě jednu eventualitu, kdy grafik je vzděláním a založením spíše víc umělecký, tudíž jeho díla se ve výsledku bude více vyjímat na stěnách galerií, než v obchodním směru. Ti, jimž je výstup projektu určen, klientovi zákazníci, nesmějí ve předávaném sdělení tápat.


  Důvody pro spolupráci se studiem...

  • klient pro dokončení projektu není závislý na jedné osobě, např. co se týká nemoci, je tam jistá zastupitelnost
  • ve studiu bývá často skupina několika designérů, kteří spolupracují, tedy mohou nabídnout více různých pohledů, více možných výsledků
  • studio může většinou předložit obsáhlý seznam s referencemi prestižních klientů zvučných jmen
  • studio může mít výhodu vlastního produkčního oddělení


  Důvody pro zvážení spolupráce s grafikem na volné noze...

  • od začátku projektu do konce klient jedná s jednou osobou, samotným grafikem, odpadá tedy nutnost přesunu informací mezi jednotlivými články studia, odpadá problém informačního šumu a nepřesností
  • klientovi telefonáty a mailové zprávy směřují přímo ke grafikovi, který na projektu pracuje a zná veškeré konkrétní podrobnosti, nemusí hovořit s obchodním oddělením nebo accountem
  • klient si najímá konkrétní osobu, kterou si vybral dle referencí a portfolia
  • mnoho grafiků pracuje z domova, odpadá tedy velká část režijních nákladů, které následně klientovi přinášejí značné úspory
  • doma pracující grafici mohou na projektu pracovat a být dostupni pro eventuelní úpravy i v hodinách, kdy mají studia zavřeno, je tu patrná větší flexibilita
  • korektury a požadované úpravy lze často provést okamžitě, jak je třeba
  • cenové nabídky, fakturace, sjednání dodací lhůty mohou být vyřešeny stejně rychle jako výše zmíněné korektury a úpravy
  • nezávislost grafika na volné noze může být klientovi výhodou, jelikož nemusí využívat výhradně vlastní produkční oddělení, ale pomůže klientovi najít nejlevnější variantu nebo variantu optimální pro klientův rozpočet

  Jak se tedy rozhodnout...


  Na obě možnosti je potřeba se podívat objektivně, každá má svá pozitiva i negativa. Osobně jsem přesvědčen, že klient by měl prvně oslovit grafika na volné noze, protože to pro něj bude mít více výhod. Většina těch dobrých grafiků má přehled o možnostech, co si můžou dovolit klientovi slíbit, a kdy mu navrhnout spíše spolupráci s větším studiem. Volba jako vždy závisí na konkrétních klientových potřebách a požadavcích.

  Pokud máte jiné zkušenosti či postřehy, budu se těšit, že je popíšete v komentářích.

  JAK PŘIPRAVIT CENOVOU NABÍDKU A JAK FÉROVĚ ÚČTOVAT GRAFICKÉ PRÁCE


  Za dobu, po kterou se pohybuji v oboru grafického designu jsem se mnohokrát setkal s nejasnostmi a opakujícími se dotazy ohledně kalkulace ceny grafických prací. Na webu Unie Grafického Designu jsem našel článek publikovaný p. Martinem T. Pecinou, který snad vnese do tohoto tématu více světla...

  Publikoval Martin T. Pecina dne 13. 9. 2012, 16:24 v kategorii Návody, Zakázka a její náležitosti.
  (Citováno 13. 11. 2012). Dostupné z http://unie-grafickeho-designu.cz/.


  Grafický design je služba na míru, zohledňující individuální potřeby zadavatele. Není to standardizovaný výrobek, který u jednoho prodejce pořídíte levněji a u jiného dráž. Na trhu dnes existují obrovské rozdíly mezi cenami (a kvalitou) služeb jednotlivých dodavatelů, takže vybrat si může opravdu každý — podle svých požadavků a možností. Struktura cen má mnohem pestřejší skladbu, než může obsáhnout prostá hodinová sazba. Klient platí nejen za práci vyjádřenou časem a fixní hodinovou taxou, ale výsledná cena odráží i veškeré související náklady na vybavení a také „přidané“ hodnoty, jako je vzdělání, míra specializace, zkušenost nebo vaše renomé.


  Stanovení ceny za práci, kterou teprve v budoucnu odvedete, patří k nejnáročnějším úkolům. Zvlášť ti, kteří se v oboru pohybují teprve krátce (protože právě vyměnili zaměstnanecký poměr za vlastní podnikání) často nevědí, jak svou práci ocenit. Uchylují se proto k tomu nejméně vhodnému systému — hodinové sazbě. Klienti takový systém mají rádi, protože je na první pohled velmi objektivní a spravedlivý. Ve skutečnosti jenom málokdy předem odhadnutý počet hodin odpovídá budoucí realitě.

  Hodinová sazba


  Účtování po hodinách se hodí výhradně pro práce, které sice vyžadují jistou odbornost, ale zároveň se jedná o práci ze své podstaty mechanickou a/nebo rutinní: retuše podkladů, čištění dodaných textů, skeny obrázků, předtisková příprava a další. Jsou ty úkoly, které se dopředu sice nedají přesně odhadnout, ale fakturovaná částka velmi přesně odpovídá vynaloženému úsilí.

  Hodinová sazba ovšem nemůže být výsledkem úvahy „kolik korun mi stačí za hodinu práce, abych měl na nájem“, protože v sobě jako každá jiná cena za práci má obsáhnout náklady na pořízení a provoz vybavení (počítače, programy, písma, kancelář, účetnictví). Nebude se proto pohybovat kolem stokoruny — jako na letní brigádě, kde máte veškeré vybavení zajištěno —, ale v násobcích. Konkrétní částka potom jako kdekoliv jinde odpovídá vaší pozici na trhu a poptávce po vašich službách. Cena za práci se naštěstí neřídí zbožným přáním, ale především vlastními schopnostmi a ekonomickou realitou.

  Grafické studio může mít několik druhů hodinové sazby, určených pro různé služby nebo různé úrovně odbornosti. Zatímco standardní DTP práce jako ořezy obrazů spadají mezi jednoduché úkony a mohou být relativně „levné“, vysoce specializovaná úkony typu cizojazyčné odborné sazby musí v ceně zohledňovat vyšší míru náročnosti.

  Paušální částka


  Grafický design se z principu účtuje paušálně, protože se jedná o tvůrčí činnost ze své povahy časem neměřitelnou. Paušální částka (mnohem lépe než hodinová sazba) kromě samotného rozsahu práce a náročnosti zadání zohledňuje veškeré špatně měřitelné přidané hodnoty a vedlejší náklady nezbytné pro vykonávání dané práce na určité kvalitativní úrovni. Design totiž nesestává jen z času, který člověk vysedí u počítače. Jsou to mimo jiné léta studia na střední nebo vysoké škole, další individuální vzdělávání včetně návštěv výstav a odborných symposií, praxe v oboru, ale také desítky nevyužitých skic a zkoumání slepých uliček, které zdánlivě nikam nevedou, ale jsou nezbytné pro ověření toho, že jsme nakonec zvolili správně.

  Orientační částky za určitý typ práce mohou být zahrnuty v ceníku, ale je zvykem připravit cenovou nabídku teprve na základě jasné specifikace zadání ze strany klienta. Paušálně zpoplatněna může být v některých případech také práce sice odborná, ale do značné míry mechanická: typicky sazba textu vyjádřená cenou za stránku.

  Cena za tisk (a další služby třetích stran)


  Existují dvě možnosti, jak účtovat polygrafické a dokončovací práce nebo všechny další náklady třetích stran (hosting, písma aj.). Jednodušší varianta je neúčtovat je vůbec: to v případě, že klient sám si je obstará. Takový přístup je výhodný hned dvakrát: poprvé tím, že Vám šetří práci, podruhé tím, že je to postup zcela transparentní: cena od tiskárny (hostingové firmy, písmolijny, …) je konečná, nejde přes prostředníka a nedá se s ní nijak manipulovat.

  Druhá možnost je obvyklejší a také pohodlnější pro zadavatele: grafické studio poptá ceny tisku u několika dodavatelů a nabídne svému klientovi tiskárnu s nejlepším poměrem cena/výkon. Nebo zařídí nákup materiálu, diskového prostoru a podobně. Logicky pak musí k ceně za takové služby připočítat i vlastní práci, a to buď jako procento z celkového objemu zakázky, nebo paušální částkou, kterou uvede v nabídce (či ceníku) a následně i na faktuře.

  Licence


  Součástí každé tvůrčí grafické práce má být licenční ujednání. Licence stanovuje, za jakých podmínek a v jakém rozsahu může klient s odevzdaným dílem nakládat. U drobných zakázek bývá licence někdy zahrnuta již v obvyklé ceně za grafický návrh (čili bezplatná), u větších zakázek se vyjednává zvlášť. Vždy má být ale jasné, zda jsou všechny nároky autora vyrovnány a co je povoleno. Není například obvyklé předávat klientům zdrojová data, hotová práce se standardně odevzdává ve formátu PDF. Výjimky z toho pravidla řeší právě licenční smlouva.

  Nejčastějším případem, kdy se podobná smlouva sjednává, je tvorba logotypů a vizuálních stylů. Licence pak řeší zpravidla místní a časové omezení. Může být poskytnuta lokálně, mezinárodně (např. Evropa) nebo celosvětově. Celková částka za grafické práce plus licenci se může dramaticky lišit podle významu klienta, typu a rozsahu zakázky a dopadu na společnost. Zatímco místnímu uzenáři stačí licence pro Česko, protože prodává výhradně ve svém okolí, velká nadnárodní firma bude působit po celém světě. Licence takové potřeby reflektuje a odvíjí se od nich i cena za její poskytnutí. Český uzenář tak zaplatí za své logo stejnou paušální částku, ale licence pro místní užití bude několikanásobně nižší než licence pro nadnárodní koncern. Stejné je to s časovým omezením. Licence bude definovat buď omezené užití (na pět, deset let nebo pro určitý počet vytištěných kusů), nebo časově a množstevně neomezeně.

  Smlouva o dílo, objednávka


  Cenová nabídka je součástí smlouvy nebo objednávky a má být odsouhlasena klientem před započetím práce. Stačí potvrzení mailem, ale jistota je klasický papír s vlastnoručním podpisem, který je průkaznější. U menších zakázek může smlouvu o dílo v tomto ohledu nahradit písemná objednávka, která má patřičné náležitosti (dodavatel, odběratel včetně IČ a DIČ, specifikace a objem objednaných prací, datum vystavení, termíny, cena a způsob úhrady).

  Vytvoření cenové nabídky


  Cenové nabídce předchází velmi detailní rozbor budoucí zakázky. Na osobní schůzce, telefonicky nebo mailem získáme maximum informací o tom, co je předmětem zakázky a jaký bude její rozsah. Pak budeme po klientovi požadovat minimálně tyto informace:

  • Definice zakázky, komu je produkt určen
  • U loga počet variant a jazykových mutací
  • U logomanuálu počet stran
  • U designmanuálu počet aplikací
  • U tiskoviny a jiných publikací formát, rozsah a barevnost bloku i obálky
  • U tiskoviny také strukturu textového obsahu (hladká sazba, tabulky, grafy, obrazy)
  • U brožury, knihy nebo časopisu určitě typ vazby
  • Počet a druhy obrazových reprodukcí
  • U webu počet vzorových stran, rozsah textu, strukturu informací, počet jazykových mutací
  • Orientační termíny všech prací

  Z takového přehledu už si můžeme udělat poměrně jasnou představu o rozsahu a podobě zakázky. Naše cenová nabídka potom bude obsahovat paušální ceny za:

  • Grafické práce (návrh loga, vizuálního stylu, časopisu, plakátu, webu, …)
  • Cenu za definitivu (práci od schválení návrhu po přípravu k tisku)
  • Sazbu/zlom jedné strany vč. dvou korektur
  • Sazbu/zlom jedné strany v exotickém jazyce

  Druhou část bude tvořit hodinová sazba za DTP služby a práce navíc:

  • Skeny, retuše, příprava do tisku: X Kč/hod.
  • Schůzka ve studiu nebo u klienta: X Kč/hod.
  • Vícepráce, korektury nad rámec dohody: X Kč/hod.

  Třetí část bude tvořena cenou za tisk dle dohodnuté specifikace (pokud tisk zajišťujeme) a poslední část stanoví cenu za licenci. U malé publikace může být licence poskytnuta zdarma pro první vydání či pro určitý náklad. Licenci pro první dotisk lze definovat jako zlomek či násobek ceny za grafické práce. Při návrhu knižní edice nebo časopisu se vyplatí sjednat licenci hned při odevzdání grafické úpravy a poskytnout ji na určitý počet titulů nebo let.

  Fakturace


  Fakturovaná práce vychází ze smlouvy, objednávky, individuální cenové nabídky nebo oficiálního ceníku. Byla-li předem s klientem dohodnuta konkrétní částka za naše služby, je neprofesionální účtovat cokoliv navíc, pokud se nejedná o služby nad rámec původní dohody. Nejčastěji se účtuje zvlášť více kol změn a korektur, než bylo původně domluveno. Pokud s dodatečnými změnami grafické studio souhlasí, veškerá práce navíc se objeví na faktuře jako vícepráce.

  U každé zakázky mimo drobné úkoly pro malé nebo stálé klienty se vyplatí fakturovat práci postupně a harmonogram plateb, stejně jako harmonogram postupu prací, uvést do smlouvy či objednávky. V ideálním případě zasíláme první fakturu za grafické řešení souběžně s grafickým návrhem. V okamžiku, kdy zadavatel práci uhradí, máme jistou záruku, že jde o seriózního partnera pro další spolupráci. Je to také pojistka proti vlastní platební neschopnosti, která může nastat v případě, že máme v běhu několik velkých projektů, jejichž dokončení se počítá na celé měsíce. V takových případech není možné čekat s úhradou na finalizaci zakázky, proto zasíláme dvě až tři faktury průběžně, poslední z nich zpravidla ve chvíli, kdy odevzdáváme finální data klientovi nebo tiskárně.

  Závěrem


  Stanovení cen v grafickém designu je individuální věc každého podnikatele. Stejně tak tvorba cenové nabídky a způsob fakturace jsou plně v jeho kompetenci a mohou se dramaticky lišit od toho, co uvádím výše. Vycházím z vlastních zkušeností a nabízím je veřejnosti proto, že téma tvorby cen je hojně frekventované v diskusích mezi kolegy. Snad alespoň některým z nich tento text pomůže v orientaci a inspiruje je pro vlastní postupy.

  typografická rovnice...

  Jednoduchá typografická rovnice některých hlavních oblastí, ve kterých pracuji, a se kterými Vám mohu pomoci. Nicméně, pokud tato rovnice neobsahuje to, co potřebujete, napište mi to do mailu nebo zavolejte, určitě vytvoříme společně rovnici novou.:)

  typografická rovnice

  10 zásad dobrého designu...

  Zde jsem graficky shrnul deset zásad, či doporučených vlastností, které by měl každý dobrý design mít. Tyto vlastnosti je možno aplikovat do všech oblastí designu. Původně je popsal německý designer Dieter Rams.

  10 zásad dobrého designu

  Proces tvorby skvělého designu...

  Grafický nástin procesu tvorby skvělého designu, od prvotního zadání, neurčité myšlenky, přes průzkum, hledání, aplikaci již známých psychologických nebo obecných vzorů. Pak následuje pochopení, koncept, tvorba skic a modelů, z něho následně krystalizuje ujasnění záměru a výsledný design.


  kreativní proces

  jednotný vizuální styl jako základ...

  Stejně jako v případě loga i při tvorbě dalších firemních materiálů je dobré držet se určitých standardů a zvyklostí, protože veškeré další působení je založeno na psychologii lidského vnímání. Je prokázáno, že více než 75% všeho co si pamatujeme a vybavíme jsme vnímali zrakem.

  Zásady pro tvorbu loga můžeme shrnout takto.
  • jednoduchost
  v jednoduchosti je krása a snadno se pamatuje
  vždy je potřeba myslet na pozdější použitelnost pro veškerou další produkci
  čitelnost a rozeznatelnost motivu i při malých rozměrech
  • barevnost
  každá barva i kombinace barev má svůj dlouho zažitý význam
  aktivní vs. pasivní, teplá vs. studená, alarmující vs. uklidňující, mužský element vs. ženský...
  • písmo
  každé písmo má svůj určitý příběh, ten by měl co nejlépe popisovat poslání a obor firmy
  patkové vs. bezpatkové, tradiční vs. moderní, vzdušné vs. tučné...
  není vhodné kombinovat více typů písem
  • varianty
  značku firmy může tvořit samotný grafický symbol - logo, slovní nebo písmenná varianta - logotyp nebo jejich vzájemná kombinace

  Značkou firmy - logem to ovšem jen začíná. Následně je potřeba vytvořit firemní "manuál", což je v podstatě obsáhlý návod, jak má vypadat propagace firmy směrem k veřejnosti, klientům a dodavatelům, tak aby firma vystupovala navenek i uvnitř jednotně. Definovány by v něm měly být přesně firemní barvy, včetně číselného vyjádření všech barevných prostorů, pro všechny typy následné produkce, použitá písma, a pak závazný a jednotný design produktů od firemního razítka, vizitek, pozvánek, letáků, plakátů, bannerů, přes webové a mobilní rozhraní až po eventuelní polepy firemních vozidel a infografiku firemních prostorů. Zahrnovat může i design pro technické dokumenty v případě technologických firem.

  zlatý řez

  U většiny tiskovin pak platí v designu podobné zásady jako u loga samotného. Navíc je potřeba počítat v dané ploše s funkcí optického středu, tzv. zlatého řezu (nejedná se o geometrický střed), kde je vhodné umístit hlavní sdělení, které chceme předat. Prvky je třeba uspořádat v určitém sledu. Protože člověk nejlépe reaguje na obraz, měla by v horní části být umístěna fotka, pod ní do optického středu hlavní nadpis, podnadpis a pak terpve samotný text. Následovat by měly kontakty. Je to i z důvodu zvyklosti při čtení, kdy člověk je v našich zemích zvyklý číst zleva doprava a shora dolů. Samozřejmá je i vyváženost ve prospěch nadpisu, který pozoraovatel čte v prvních vteřinách a rozhoduje se, zda bude číst dál. Podobné zásady platí i pro design webového rozhraní.

  Pokud Vás téma zaujalo, máte poznámky, dotazy nebo upřesnění, neváhejte a pište do komentářů, případně sdílejte.

  outsourcing... crowdsourcing...

  Co znamená anglický výraz "outsourcing" už dnes možná znají i školáci. Je to situace, kdy si firma na jistou vyčleněnou činnost najme externího dodavatele, tedy nezajišťují ji vlastní zaměstnanci, ale vnější dodavatel v rámci sepsané smlouvy. Do světa designu, ale nejen tam, před jistým časem zavítal další termín "crowdsourcing". Tento výraz vychází z původního "wisdom of the crowd", tedy moudrost davů, jak říká wikipedie. Je to vlastně zadání jistého úkolu určitému počtu lidí z veřejnosti, někdy pojaté jako výzva. Takový styl tvorby v odborných designerských kruzích vyvolává velkou vlnu nevole a nesouhlasu.
  Cafe Nuvo

  Zaujalo mě to a řekl jsem si, proč to nevyzkoušet. Ve chvílích mezi prací pro stávající klienty jsem vybral jeden anglický web, kde se střetává poptávka od kupujících/buyers a nabídka od designerů/creatives. Mimochodem, můžete hádat, kterých je tam víc. Buyer vloží popis/creative brief určitého projektu od loga, přes web, mail šablonu, leták, atd. a nabídne cenu, která je zhruba v několika stovkách dolarů. Na projektu současně pracuje a návrhy dodá někdy i několik stovek kreativců, doslova z celého světa. Domnívám se, že někdy kvantita vysoko přesahuje kvalitu. Na tvorbu je vyhrazeno několik dnů, poté buyer zhruba v sedmi dnech vybírá a vítězi zaplatí danou částku. Vadou na kráse je ovšem jedna věc, a to, že v některých kláních je výběr vítěze a platba garantována, tedy kupující zaplatí částku vítězi tak jako tak, ovšem někdy garantovaný není, tudíž v klání není nikdo vybrán jako vítěz a nic není placeno.
  Luxuriance
  Na jednu stranu, lze takto přijít za levný peníz ke spoustě návrhů, někdy povedených, někdy míň. Vybírat z těch (někdy) stovek návrhů bych ovšem nechtěl. Na druhou stranu je fakt, že tam chybí ten osobní kontakt se zadavatelem a osobní probrání detailů a jak praví klasik "bůh je skryt v detailech". Posouzení, jestli se vám tento způsob tvorby zdá poněkud nešťastným, či ne, nechám na vás.

  PS: Crowdsourcingový způsob práce na projektech se pomalu, ale jistě začíná rozvíjet i u nás, např. LogoPro.cz nebo Topdesigner.cz mohou být důkazem. Nejsou tak rozsáhlé, co do počtu zadání a designérů jako ty v zámoří, ale zdá se, že rostou.

  Napadá mě, dovedete si představit klienta, který si není jistý v tom, co přesně chce, jak se probírá desítkami návrhů? Tady se mu líbí to, tady ono, ale jak to spojit, když je to každé od jiného autora. Výhodou je, že bez mrknutí může vše odmítnout a nezaplatit nikomu. A designéři? Rešeršují, vymýšlejí, hledají souvislosti, tvoří, kreslí, ale to vše se skoro nulovou vidinou na zaplacení své práce.

  Je to soutěž, to ano, možná spíš loterie, ovšem nehledejte tu ono Coubertinovo "Není důležité zvítězit, ale zúčastnit se". Tedy, pokud se svou prací chcete živit...

  jakým způsobem pracuji na zakázce...

  Za těch pár let, co pracuji v oboru se mi osvědčilo pár online pracovních postupů, které podle mě šetří náklady oběma stranám, ať už je to emailová komunikace, Skype, či jiné. Vezměme to ale popořádku. Ideální stav věci v začátku je, když máte předem při zadání zakázky ujasněno, co vlastně chcete vytvořit, jak by to zhruba mělo vypadat, pokud a jaké máte podklady, ať už předem napsané texty nebo obrazové podklady, fotky, firemní manuály, loga, apod. Pokud si nevíte rady, co přesně bude potřeba, stačí napsat email či zavolat, vše Vám podrobně popíšu a vysvětlím.

  Následně probereme finanční a administrativní náležitosti a domluvíme časový postup práce. V průběhu práce Vám pak emailem posílám průběžné náhledy ke korektuře ve formátu pdf, Vaše připomínky a opravy následně zapracuji do zakázky, pak následuje další korektura až do finálního stavu, kdy je vše hotovo a v pořádku, což od Vás budu chtít potvrdit emailem. Pak může nastat samotná produkční fáze, kdy zakázku předám do tisku či k jinému zpracování. To Vám mohu zprostředkovat, nebo Vám odešlu finální data, která si sami necháte dále zpracovat ve Vám blízké tiskárně, studiu, apod.

  Pokud tento způsob shledáte vhodným, budu se těšit, případně mi do komentářů napište postřehy a připomínky. Uvítám samozřejmě i připomínky kolegů, jaké mají zkušenosti a jakým způsoben realizují zakázky.

  Klienti vítáni...

  Přijímám nové klienty na HPP, VPP i ŽL...
  Saza
  co nabízím
  kreativní řešení, a to pro všechny
  • větší než malé množství zkušeností, nejen v oboru
  • už žádné sliby, natož ty co nejdou splnit
  • všeobecný přehled v běhu okolního světa
  • vlídné zacházení i při nestandardních požadavcích
  co požaduji
   finanční bezúhonnost a bezvadnou platební morálku
  • ujasněnou vizi výsledku a schopnost ji vyjevit
  • uživatelské umění komunikace online

  Adobe kuler...

  Pro všechny, kdož pracují s barvami, a to nejen grafiky, je na webu možno najít Adobe Kuler, aplikaci která pomůže a inspiruje při výběru optimálních barevných kombinací. Stejně tak i další aplikace, Color Scheme Designer Vás může inspirovat při míchání barev. Obrázek z RedBubble - An Introduction To Color Theory, kde lze najít více zajímavých informací k barvám. Stáhnout obrázek i v pdf a eps je možné na paper-leaf.com. Pokud máte povědomí o dalších zdrojích inspirace podělte s v komentářích.

  Color Theory

  tak už dorazila ta.ble.ta...

  Dneska ke mě dorazil PPLkou tablet Wacom Intuos 5 Pen, který jsem dostal se zakoupenou sadou Adobe CS6 Design Standard. První dojem skvělý, instalace byla naprosto jednoduchá, vše šlape, jak má. Těším se na učení a práci s ta.ble.tou... Pokud by měl někdo zkušenost s prací s tabletem, může se podělit v komentářích.

  tablet

  Jak vytvořit logo...

  Základem k vytvoření loga, popř. logotypu je co nejjasnější představa zákazníka co vlastně chce, on je ten, kdo se musí s logem dokonale ztotožnit. Je to v podstatě jak se vším ostatním, letákem, vizitkou, atd. Nejdůležitější asi je, aby zákazník co nejpřesněji popsal svou představu o tom, jak by logo mělo vypadat tvarově, jaké by měly být použity barvy, co by mělo logo vyjadřovat, představovat, jak by mělo komunikovat s pozorovatelem.

  Logo je v podstatě jen malý symbol, leckdy až překvapivě jednoduchý, který ovšem v ideálním případě pozorovateli ihned řekne o jakou firmu jde, co poskytuje, vyrábí, apod. Stačí vzpomenout na Nike, jednoduchost sama, ale při zahlédnutí každý hned pozná oč jde. Nebo takový Mc Donalds, Apple, Windows... Takže jednoduchost tvaru, snadno zapamatovatelného, snadno vyjadřujícího své poselství. Dál by to měla být jasná představa o barvách, co by ty barvy měly představovat, být chladnější, nebo naopak teplejší, volba kombinace barev, atd. Další otázkou, která by při tvorbě měla být zodpovězena je v případě logotypu text, jaký font zvolit, jemný, psací, tučný, patkový, italiku a také barvu písma. Pomůže i definování stylu ve kterém by logo mělo být, buď abstraktní, technické, seriózní či naopak hravé.

  Nike orange
  NIKE - v jednoduchosti je síla.


  Správně provedený logotyp nebo logo by mělo nejen upoutat pozornost, odlišit se od ostatních, vyjádřit poselství, ale z hlediska technického by taky mělo být použitelné a čitelné v jakékoliv velikosti do favikony na webu po billboard. Stejně tak by mělo být jednoduše uložitelné do všech potřebných formátů souborů. Bitmapových v barvách RGB, či Indexovaných barvách - jpg, png, gif, tiff pro umístění na web, uživatelské rozhraní, kancelářské programy a mobilní aplikace nebo do vektorových ve CMYK barvách - ai, eps, cdr, pro použití v tiskovinách, jako jsou vizitky, letáky, katalogy, apod. Všude, kde je to možné pak aplikovat vektorovou variantu, která umožňuje použít jakoukoliv velikost bez ztráty kvality.

  Doprovodným prvkem loga je logomanuál, popř. corporate identity manuál. První popisuje pro použití závazné tvary a rozměry loga, jeho barevné provedení, inverzní či jednobarevnou variantu, "ochranný" prostor ve vztahu k další okolní grafice a eventuelně další zásady pro použití. Logomanuál popisuje konkrétní aplikaci loga, tedy jak bude užito na tiskovinách, propagačních předmětech, webu, polepu automobilu, atd.

  Velice uvítám případné komentáře s Vašimi zkušenostmi s tvorbou loga i Vaše zkušenosti jakožto zadavatele.

  co při práci poslouchám...

  Při práci, jak jen to jde, nasazuju sluchátka a do nich ženu hudbu. Umožňuje mi to lepší soustředění, asi to pomáhá i nápadům při jejich štrachání se z hlavy a hlavně mě to odstřihne od všech rušících vlivů kolem. Jelikož neholduju klasickým rádiím, kde se hoblujou poslední hity hitparád pořád dokola, zakotvil jsem na webu poslouchej.cz, kde je pod heslem "chillout" či "lounge" k nalezení několik prima rádií. Krom toho můžu i jiné žánry, které jsou tam k nalezení, to podle nálady třeba rap, reggae, jazz a jiné. Co vy, jak jste na tom s poslechem hudby při práci, napište do komentáře?

  Envato...  Při hledání inspirace pomocí pana Googla jsem narazil na skupinu webů Envato. Tady je možno najít mnoho skvělých tutoriálů na jakékoli téma na psd.tuts, pak rady a pomoc pro freelancery na FreelanceSwitch a taky  galerii inspirativní tvorby Creattica. Každý si tam určitě najde i mnoho dalšího.

  Pokud znáte podobně inspirativní weby, neváhejte se podělit v komentářích.

  Předávání tiskových dat...

  Do seznamu přidávám další odkaz na informace jak vytvářet a předávat tiskové podklady do ofsetové tiskárny. Tentokrát je to odkaz na stránku firmy Unipress.

  Průvodce přípravou tiskových dat...

  Pro úspěšný tisk ofsetem je potřeba mít správně zpracovaná tisková data dané zakázky. Jelikož u ofsetového tisku není oprava již vytištěné zakázky možná jako třeba u tvorby webu a zpackaný výsledek může být ve výsledku docela drahý, tak vkládám odkaz na Tiskárny Havlíčkův Brod, kde je v sekci "ke stažení" informační materiál v pdfku, který dobře popisuje celý postup při tvorbě dat.

  Pravý sloupec...

  V pravém sloupci INFORMACE&INSPIRACE budu umisťovat odkazy na české i zahraniční weby, kde je možno načerpat inspiraci pro vlastní tvorbu a  také různé technické informace potřebné ke zdárnému dokončení zakázky, ať už tiskové či jiné. Pokud víte o nějakém kvalitním odkazu, který by tam neměl chybět, napište do komentáře, přidám ho na seznam.

  Jak se ze strojaře grafik stal...

  Jakožto pracovně "plnoletý" grafik, détépák a vlastně "selfmademan" v tomhle oboru jsem si pro utřídění svých myšlenek, trocha propagace vlastní práce a ohlédnutí se zpět, založil tenhle blog, kde chci ukázat pár svých prací a taky shromáždit weby a texty pro informovanost a inspiraci svou i eventuelních návštěvníků blogu. Na dalších stránkách jsem vložil několik svých prací, které by snad mohly ukázat, jestli jsem se něco za těch osmnáct let v branži naučil.

  Ačkoli původně jsem absolvoval střední průmyslovku, obor všeobecné strojírenství, po několika letech různých souvisejících i nesouvisejících zaměstnání, jsem na dlouhou dobu zakotvil v oboru, o kterém jsem v počátku jen pramálo věděl. Počátky byly opravdu dřevní, psal se rok 1994 a tiskoviny jsem produkoval v programu Ami Pro a skenoval jsem ručním miniskenerem. O něco později přišel software od Corelu a ještě později konečně profi Quark Xpress a následně Adobe v celé sadě CS4. Skvělým počinem byl přechod z Quarku na InDesign, úžasná flexibilita a daleko lepší práce v tomhle softwaru. V roce 2002 jsem zvládl absolvovat i rekvalifikační kurz "grafik a DTP pracovník na PC" u jedné plzeňské firmy, ovšem přesto, že firma se zabývá grafikou, certifikátem se chlubit nechci, jelikož ho asi vytvořila narychlo sekretářka ve Wordu.

  Nicméně, postrčilo mě to dál směrem k většímu přemýšlení nad tím, jak vlastně vytvořit dobrý design tiskovin, ne jen, aby se dotyčnému zadavateli jako takový líbil, ale hlavně aby čitelně předal jeho zákazníkovi potřebné informace, které mu mají být sděleny. Na druhou stranu nutno podotknout, že zadavatel je ten, kdo ten cirkus platí, takže, i když ne vždy je vše dle jakýchsi norem a pravidel, je on ten první a poslední, kdo to vše posvětí, rozhodne a dá povel k vypuštění produktu do světa, dle hesla "náš zákazník, náš pán". Takže samostudium fontů a toho, co které písmo evokuje, příběh který vypráví, studium barev, jejich spolupráce nebo antagonismu, studium konceptu, eventuelně psychologie se stalo v podstatě koníčkem, k doplnění znalostí a informací z oboru. A jelikož je tu vždy něco, po čem lze pošilhávat dál, pročítám statě a informuju se i o webdesignu, tedy opět spíš o té grafické části. Co a jak funguje na webu,  jak správně web vystylovat, kam který prvek umístit, aby přitáhl oči a předal nervový impuls ke kliknutí do prstu eventuelního internetového surfaře. A co dál, no to se uvidí, je toho moc, co je zajímavé: uživatelské rozhraní, 3D, motion design, atd...