Jak určit velikost okrajů na dvoustránce...

Před časem jsem dostal od klienta dotaz, jaký rozměr okrajů a jejich vzájemný poměr používám v případě dvoustránkové knižní sazby. Zda neexistují nějaké tradiční, všeobecně používané poměry, podle kterých by okraje šlo jednoduše určit.

Tyto informace se mohou hodit všem, kteří krom jiných směrů grafického designu také příležitostně sází knihy a časopisy a dbají na souvislosti, ale také těm, kdo si připravují, třeba ve Wordu dokumenty a jde jim, mimo jiné i o kvalitu vlastní sazby.

V oboru grafického designu, a nejen tam je používán termín "zlatý řez". Je to místo ve stránce, kde se nachází optický střed, který je ovšem odlišný od středu geometrického. Geometrický střed je místo v přesné polovině stránky. Naproti tomu optický střed, umístěný nad geometrickým nám udává, kam je nejlepší umístit sazební obrazec ve vztahu k ořezanému formátu tiskoviny nebo kam umístit důležité informace, sdělení, atd.

Obrázek konstrukce optického středu na jedné stránce můžete najít v mém minulém příspěvku. V případě dvoustránkové sazby je situace trochu odlišná. Přikládám zde obrázek jedné z jednodušších variant konstrukce optického umístění sazebního obrazce na dvoustránce, konstrukci na základě vytažení úhlopříček. Z nákresu pak lze odvodit jednotlivé velikosti okrajů.

grafická konstrukce obrazce
Varianta konstrukce sazebního obrazce vytažením uhlopříček.

Další možnou variantou konstrukce je např. varianta 4/5, která je o něco složitější, ale univerzálnější, co do použití.

grafická konstrukce obrazce
Složitější varianta konstrukce sazebního obrazce 4/5.

Krom úhlopříčné a 4/5 konstrukce můžeme ještě vycházet z tradičních poměrů jednotlivých okrajů, které se osvědčily, a to: 4/3/7/5 nebo 3/2/5/4 jednotek v pořadí: horní okraj/vnitřní okraj u hřbetu/dolní okraj/vnější okraj listu na sudé stránce dvoulistu. Lichá strana je zrcadlová.

Umístění sazebního obrazce na formátu je důležité především pro stanovení okraje u hřbetu, jehož rozměr ovlivňuje hlavně velikost svazku, tedy počet listů a způsob, jakým bude publikace vázána.