Psychologie barev...


Barvy jsou s člověkem spjaty už od nejstarších dob, vždyť hned po narození je novorozenec schopen vnímat barvy kolem sebe. Už ve starém Řecku vznikla teorie barev podle základních typů temperamentu člověka: sangvinik - červená, flegmatik - zelená, cholerik - žlutá, melancholik - modrá.

V psychologii používané barvové testy prokázaly oblíbenější a méně oblíbené barvy jak u mužů, tak u žen. Každý má svou vlastní škálu barev a konkrétní výběr oblíbené barvy jiný, nicméně, obecný význam barev je stálý, jelikož vznikl na základě účinků a vlastností, které mu byly lidmi připsány na základě tisíciletých historických zkušeností. Stejně jako je rozdílná obliba barev u lidí samotných, je různá i obliba a význam barev v různých národech, etnikách a kulturách. Barva, která může být v jedné zemi oslavná a povznášející, může v jiné zemi být skličující a smutná.

Psychologové díky testování zjistili následující fakta:
 • červená - primární barva/teplá - vzrušující, energická, prudká, náruživá, silná, mocná, spojená s představami ohně, krve, nebezpečí, lásky
 • oranžová - sekundární barva/teplá - spojení červené a žluté -  představuje pohyb, zdraví a vitalitu, je slavnostní, vyvolává pocit radosti a štěstí, je spojována s představou slunce, tepla, bohatství, zlata, úrody, je živá a energická
 • žlutá - primární barva/teplá - nejjasnější a nejvíce energizující v teplých barvách, povzbuzuje, osvobozuje, přináší uvolnění, pocit naděje a souladu, harmonie, působí vesele a otevřeně, spojována s nebezpečím, ale ne tak jako červená
 • zelená - sekundární barva/studená - spojení žluté a modré - velmi prozaická, představuje nové začátky a růst, obnovu a hojnost, také závist, žárlivost, nedostatek zkušeností, harmonizační a stabilní efekt
 • modrá - primární barva/studená - modrá reprezentuje klid a odpovědnost, uvolněná, uklidňující, spojována s duchovnem, pevnost a spolehlivost
 • purpur - sekundární barva/studená - spojení červené a modré - z historie spojována s královskou hodností, působí důstojně, hrdě, vznešeně, povzbudivě, je spojen s představou spravedlnosti a majestátu, spojována s kreativitou a představivostí
 • černá - neutrální barva - nejsilnější z neutrálních barev, spojována s výkonem, elegancí, formalitami, okultismem, v negativním pojetí spojena se zlem, tajemstvím a smrtí, výraz smutku
 • bílá - neutrální barva - na opačném konci spektra proti černé, spojená s představou nevinnosti, jednoduchosti, čistoty, ctnosti, neurčitá, nejistá, spojována s dobrotou, péčí, andělská barva
 • šedá - neutrální barva - náladová, depresivní, konzervativní, formální, profesionální, netečná, smutná, spojená s představou chudoby a pokory
 • hnědá - neutrální barva - teplá - spojována se zemí, dřevem, kamenem, přirozená, spolehlivost, vytrvalost, zemitost, někdy tupost, 
 • béžová - neutrální barva - teplá z hnědé, studená z bílé barvy - vnímána jako nudná, konzervativní, může symbolizovat zbožnost, vhodná pro pozadí s texturou papíru, ovlivňují ji barvy kolem ní co do tepla nebo chladu
 • krémová - neutrální barva - obsahuje minimum tepla z hnědé, hodně chladu z bílé, klid, elegance, nevinnost

Oblíbenost některých barev:

oblíbenost barev

Je vhodné při tvorbě designu si promyslet předem i konkrétní barevné schéma, a to především podle cílové skupiny, které bude prezentace určena. Ne nadarmo se říká, že dobře zvolená barva vydá za tisíc slov.