Jak vytvořit logo v šesti fázích...


Nejdůležitější v začátku při tvorbě loga jsou otázky. Je nutno se ptát a získat tím tak (nejen) od klienta co nejvíce informací, které povedou k úspěšnému designu. Proces tvorby samotný je možné zjednodušeně shrnout do několika fází.
otazník

1. Průzkum u klienta a odvětví činnosti klienta
Co je pro firmu důležité, jaká je firemní kultura, jaké jsou vyznávané hodnoty, jakým způsobem firma pracuje a myslí, kdo jsou klienti firmy. Kdo je publikum, kterému je logo určeno, podle kterého je třeba zvolit styl, kdo je konkurence, od které je třeba se odlišit.

2. Průzkum použití, technologií a aplikace loga
Je třeba zjistit, kde a jak bude ve finále logo používané, jakými technologiemi bude aplikováno, jestli bude potřeba speciálních variant. Zvážit je nutno všechny možnosti, zaměřit se na všestrannost použití.

3. Nákresy a skicování
Základem je tužka a papír, pak vektorový program, udělat si co nejvíce skic, ze kterých pak vylučovací metodou vybrat dobré, nenechat se ovládnout první myšlenkou.

4. Kresba a vektorizace designu
Scan, kresba a vektorizace vybraných skic ve vektorovém programu, další redukce od těch, které jsou sice hezké, a které jsou podobné ostatním, směrem k těm, které klienta odliší a dávají mu šanci na trhu vyniknout. Tvorba pouze jednoduchých černobílých tvarů pro prezentaci, upřednostnit myšlenku nad detaily, důležité je získání zpětné vazby od klienta.

5. Finalizace
Fáze aplikace barev, dokončování detailů a tvarů, modelace použití v různých situacích. Schválení finální varianty loga, tvorba logomanuálu, příprava na vývoj jednotného firemního stylu.

6. Tvorba jednotného firemního stylu
Vývoj jednotného firemního stylu na základě loga, záměrem je jednota předávaného firemního sdělení. Stanovení firemních barev, písem, tvorba vzorů pro použití na veškerých firemních tiskovinách, webu, reklamních předmětech, inzerci v periodikách, firemních vozidlech, orientačním systému firemních budov, firemním pracovním oblečení, atd.

Chyby, které by neměly nastat v procesu, jsou např. tvorba bez průzkumu, škodlivý vliv sebeuspokojení, kdy je logo tvořeno spíše pro sebe než pro klienta, opomenutí jedinečnosti firmy, tedy toho, co vlastně firmu dělá výjimečnou mezi konkurenty, použití digitálních efektů, absence schopnosti vysvětlit myšlenkové pochody při designu loga. Vážnou chybou je neznalost konkrétních technologií pro reprodukci loga a jejich omezení.