Logomanuál je Váš průvodce...


Logomanuál je, řekněme třeba, takový průvodce parametry a konstrukcí loga a hlavně jeho následného použití v různých budoucích situacích. Tento průvodce obsahuje potřebná pravidla a doporučení pro použití loga, který sestavuje grafický designer, který konstruoval logo samotné. Logo a logomanuál je základním kamenem jednotného firemního stylu. Důvodem tvorby logomanuálu je zajištění co největší jednoty a přesnosti v dalším použití loga při propagaci firmy, společnosti, apod.

Tento průvodce popisuje nejen samotný vzhled loga, jeho symboliku, ale hlavně použité písmo, použité barvy s definicí ve všech potřebných barvových prostorech, stanovení ochranného prostoru, varianty ve kterých je logo možno používat, apod. Jednotlivé položky logomanuálu jsou individuální a většinou se řídí podle dalších zamýšlených budoucích kroků propagace.

Stejně jako datové soubory s logem samotným, tak i logomanuál by se po vytvoření neměly stát "firemním tajemstvím", ale měly by být kdykoli dostupné pro jakékoliv studio nebo freelancera k dalšímu použití při eventuelním budoucím poptávání zakázky. Dnes, kdy není problém mít na svém webu sekci s názvem třeba "ke stažení" je ideální mít zde k dispozici soubory loga ve všech datových formátech a logomanuál v pdf. Sníží se tím pravděpodobnost, že své logo majitel firmy uvidí někde v nedobrém stavu nebo nepatřičné poloze.:)

A ještě malý dovětek. Je dobré si bezpečně tyto materiály uložit (tedy pokud zamýšlíte provozovat firmu delší dobu). Nicméně, jedna z věcí, jak poznáte dobrého grafického designera je, že pokud tyto materiály ztratíte (stát se může), tak stačí zavolat a designer Vám je opět kompletně pošle, protože on je má taktéž bezpečně archivované v záloze.


Co by mělo být v logomanuálu... • stručný popis vzhledu loga
 • zamýšlená symbolika, kterou má logo reprezentovat
 • popis použití samotného obrazového symbolu - piktogramu
 • definice použitého písma v logotypu
 • definice použitých barev spolu s číselným vyjádřením ve všech potřebných barvových prostorech
 • veškeré barevné varianty loga
 • varianty loga v černobílém provedení
 • pozitivní i negativní provedení loga
 • případné speciální verze loga
 • stanovení způsobu použití loga na jednolitém i na obrazovém podkladu
 • stanovení ochranného prostoru loga
 • zakreslení do milimetrové sítě pro definici vzájemného poměru a rozmístění prvků
 • stanovení minimální použitelné velikosti loga
 • definice umístění loga
 • příklady nesprávného použití loga
 • definice základního firemního písma a doplňkového písma/písem
 • definice základních a doplňkových firemních barev ve všech potřebných barvových prostorech
 • vzory použití loga na veškerých používaných firemních tiskovinách, webu, reklamních předmětech, inzerci v periodikách, firemních vozidlech, orientačním systému firemních budov, firemním pracovním oblečení, atd.


Co by mělo být přílohou logomanuálu...


veškeré datové podklady, tj. soubory loga ve vektorovém i bitmapovém formátu, ve všech barevných provedeních a s jasným pojmenováním, které je eventuelně zmiňované v logomanuálu, aby se předešlo nejasnostem při dalším použití.