Grafické studio nebo grafický designer na volné noze...

Ať už klient spolupracuje s grafickým studiem nebo s grafikem na volné noze, obě varianty můžou mít řadu výhod i nevýhod. V tomto článku se pokusím porovnat jednotlivé výhody spolupráce se studiem, oproti výhodám ve spolupráci s freelance grafikem. Nic není černobílé, a tak, jak se práce studia a freelancera v mnohých činnostech liší, tak se leckdy může i překrývat.

Je také třeba podotknout, že ne všichni freelance grafici jsou na podobném kvalitativním stupni. V tomto oboru je mnoho jednotlivců, kteří se označují grafiky, ovšem chybí jim znalosti, natož kvalitní praxe. Mohou tedy následně v projektu napáchat více škody než užitku. Nicméně, zmínit je třeba ještě jednu eventualitu, kdy grafik je vzděláním a založením spíše víc umělecký, tudíž jeho díla se ve výsledku bude více vyjímat na stěnách galerií, než v obchodním směru. Ti, jimž je výstup projektu určen, klientovi zákazníci, nesmějí ve předávaném sdělení tápat.


Důvody pro spolupráci se studiem...

 • klient pro dokončení projektu není závislý na jedné osobě, např. co se týká nemoci, je tam jistá zastupitelnost
 • ve studiu bývá často skupina několika designérů, kteří spolupracují, tedy mohou nabídnout více různých pohledů, více možných výsledků
 • studio může většinou předložit obsáhlý seznam s referencemi prestižních klientů zvučných jmen
 • studio může mít výhodu vlastního produkčního oddělení


Důvody pro zvážení spolupráce s grafikem na volné noze...

 • od začátku projektu do konce klient jedná s jednou osobou, samotným grafikem, odpadá tedy nutnost přesunu informací mezi jednotlivými články studia, odpadá problém informačního šumu a nepřesností
 • klientovi telefonáty a mailové zprávy směřují přímo ke grafikovi, který na projektu pracuje a zná veškeré konkrétní podrobnosti, nemusí hovořit s obchodním oddělením nebo accountem
 • klient si najímá konkrétní osobu, kterou si vybral dle referencí a portfolia
 • mnoho grafiků pracuje z domova, odpadá tedy velká část režijních nákladů, které následně klientovi přinášejí značné úspory
 • doma pracující grafici mohou na projektu pracovat a být dostupni pro eventuelní úpravy i v hodinách, kdy mají studia zavřeno, je tu patrná větší flexibilita
 • korektury a požadované úpravy lze často provést okamžitě, jak je třeba
 • cenové nabídky, fakturace, sjednání dodací lhůty mohou být vyřešeny stejně rychle jako výše zmíněné korektury a úpravy
 • nezávislost grafika na volné noze může být klientovi výhodou, jelikož nemusí využívat výhradně vlastní produkční oddělení, ale pomůže klientovi najít nejlevnější variantu nebo variantu optimální pro klientův rozpočet

Jak se tedy rozhodnout...


Na obě možnosti je potřeba se podívat objektivně, každá má svá pozitiva i negativa. Osobně jsem přesvědčen, že klient by měl prvně oslovit grafika na volné noze, protože to pro něj bude mít více výhod. Většina těch dobrých grafiků má přehled o možnostech, co si můžou dovolit klientovi slíbit, a kdy mu navrhnout spíše spolupráci s větším studiem. Volba jako vždy závisí na konkrétních klientových potřebách a požadavcích.

Pokud máte jiné zkušenosti či postřehy, budu se těšit, že je popíšete v komentářích.