Proces tvorby skvělého designu...

Grafický nástin procesu tvorby skvělého designu, od prvotního zadání, neurčité myšlenky, přes průzkum, hledání, aplikaci již známých psychologických nebo obecných vzorů. Pak následuje pochopení, koncept, tvorba skic a modelů, z něho následně krystalizuje ujasnění záměru a výsledný design.


kreativní proces