jednotný vizuální styl jako základ...

Stejně jako v případě loga i při tvorbě dalších firemních materiálů je dobré držet se určitých standardů a zvyklostí, protože veškeré další působení je založeno na psychologii lidského vnímání. Je prokázáno, že více než 75% všeho co si pamatujeme a vybavíme jsme vnímali zrakem.

Zásady pro tvorbu loga můžeme shrnout takto.
• jednoduchost
v jednoduchosti je krása a snadno se pamatuje
vždy je potřeba myslet na pozdější použitelnost pro veškerou další produkci
čitelnost a rozeznatelnost motivu i při malých rozměrech
• barevnost
každá barva i kombinace barev má svůj dlouho zažitý význam
aktivní vs. pasivní, teplá vs. studená, alarmující vs. uklidňující, mužský element vs. ženský...
• písmo
každé písmo má svůj určitý příběh, ten by měl co nejlépe popisovat poslání a obor firmy
patkové vs. bezpatkové, tradiční vs. moderní, vzdušné vs. tučné...
není vhodné kombinovat více typů písem
• varianty
značku firmy může tvořit samotný grafický symbol - logo, slovní nebo písmenná varianta - logotyp nebo jejich vzájemná kombinace

Značkou firmy - logem to ovšem jen začíná. Následně je potřeba vytvořit firemní "manuál", což je v podstatě obsáhlý návod, jak má vypadat propagace firmy směrem k veřejnosti, klientům a dodavatelům, tak aby firma vystupovala navenek i uvnitř jednotně. Definovány by v něm měly být přesně firemní barvy, včetně číselného vyjádření všech barevných prostorů, pro všechny typy následné produkce, použitá písma, a pak závazný a jednotný design produktů od firemního razítka, vizitek, pozvánek, letáků, plakátů, bannerů, přes webové a mobilní rozhraní až po eventuelní polepy firemních vozidel a infografiku firemních prostorů. Zahrnovat může i design pro technické dokumenty v případě technologických firem.

zlatý řez

U většiny tiskovin pak platí v designu podobné zásady jako u loga samotného. Navíc je potřeba počítat v dané ploše s funkcí optického středu, tzv. zlatého řezu (nejedná se o geometrický střed), kde je vhodné umístit hlavní sdělení, které chceme předat. Prvky je třeba uspořádat v určitém sledu. Protože člověk nejlépe reaguje na obraz, měla by v horní části být umístěna fotka, pod ní do optického středu hlavní nadpis, podnadpis a pak terpve samotný text. Následovat by měly kontakty. Je to i z důvodu zvyklosti při čtení, kdy člověk je v našich zemích zvyklý číst zleva doprava a shora dolů. Samozřejmá je i vyváženost ve prospěch nadpisu, který pozoraovatel čte v prvních vteřinách a rozhoduje se, zda bude číst dál. Podobné zásady platí i pro design webového rozhraní.

Pokud Vás téma zaujalo, máte poznámky, dotazy nebo upřesnění, neváhejte a pište do komentářů, případně sdílejte.