10 zásad dobrého designu...

Zde jsem graficky shrnul deset zásad, či doporučených vlastností, které by měl každý dobrý design mít. Tyto vlastnosti je možno aplikovat do všech oblastí designu. Původně je popsal německý designer Dieter Rams.

10 zásad dobrého designu

Proces tvorby skvělého designu...

Grafický nástin procesu tvorby skvělého designu, od prvotního zadání, neurčité myšlenky, přes průzkum, hledání, aplikaci již známých psychologických nebo obecných vzorů. Pak následuje pochopení, koncept, tvorba skic a modelů, z něho následně krystalizuje ujasnění záměru a výsledný design.


kreativní proces

jednotný vizuální styl jako základ...

Stejně jako v případě loga i při tvorbě dalších firemních materiálů je dobré držet se určitých standardů a zvyklostí, protože veškeré další působení je založeno na psychologii lidského vnímání. Je prokázáno, že více než 75% všeho co si pamatujeme a vybavíme jsme vnímali zrakem.

Zásady pro tvorbu loga můžeme shrnout takto.
• jednoduchost
v jednoduchosti je krása a snadno se pamatuje
vždy je potřeba myslet na pozdější použitelnost pro veškerou další produkci
čitelnost a rozeznatelnost motivu i při malých rozměrech
• barevnost
každá barva i kombinace barev má svůj dlouho zažitý význam
aktivní vs. pasivní, teplá vs. studená, alarmující vs. uklidňující, mužský element vs. ženský...
• písmo
každé písmo má svůj určitý příběh, ten by měl co nejlépe popisovat poslání a obor firmy
patkové vs. bezpatkové, tradiční vs. moderní, vzdušné vs. tučné...
není vhodné kombinovat více typů písem
• varianty
značku firmy může tvořit samotný grafický symbol - logo, slovní nebo písmenná varianta - logotyp nebo jejich vzájemná kombinace

Značkou firmy - logem to ovšem jen začíná. Následně je potřeba vytvořit firemní "manuál", což je v podstatě obsáhlý návod, jak má vypadat propagace firmy směrem k veřejnosti, klientům a dodavatelům, tak aby firma vystupovala navenek i uvnitř jednotně. Definovány by v něm měly být přesně firemní barvy, včetně číselného vyjádření všech barevných prostorů, pro všechny typy následné produkce, použitá písma, a pak závazný a jednotný design produktů od firemního razítka, vizitek, pozvánek, letáků, plakátů, bannerů, přes webové a mobilní rozhraní až po eventuelní polepy firemních vozidel a infografiku firemních prostorů. Zahrnovat může i design pro technické dokumenty v případě technologických firem.

zlatý řez

U většiny tiskovin pak platí v designu podobné zásady jako u loga samotného. Navíc je potřeba počítat v dané ploše s funkcí optického středu, tzv. zlatého řezu (nejedná se o geometrický střed), kde je vhodné umístit hlavní sdělení, které chceme předat. Prvky je třeba uspořádat v určitém sledu. Protože člověk nejlépe reaguje na obraz, měla by v horní části být umístěna fotka, pod ní do optického středu hlavní nadpis, podnadpis a pak terpve samotný text. Následovat by měly kontakty. Je to i z důvodu zvyklosti při čtení, kdy člověk je v našich zemích zvyklý číst zleva doprava a shora dolů. Samozřejmá je i vyváženost ve prospěch nadpisu, který pozoraovatel čte v prvních vteřinách a rozhoduje se, zda bude číst dál. Podobné zásady platí i pro design webového rozhraní.

Pokud Vás téma zaujalo, máte poznámky, dotazy nebo upřesnění, neváhejte a pište do komentářů, případně sdílejte.

outsourcing... crowdsourcing...

Co znamená anglický výraz "outsourcing" už dnes možná znají i školáci. Je to situace, kdy si firma na jistou vyčleněnou činnost najme externího dodavatele, tedy nezajišťují ji vlastní zaměstnanci, ale vnější dodavatel v rámci sepsané smlouvy. Do světa designu, ale nejen tam, před jistým časem zavítal další termín "crowdsourcing". Tento výraz vychází z původního "wisdom of the crowd", tedy moudrost davů, jak říká wikipedie. Je to vlastně zadání jistého úkolu určitému počtu lidí z veřejnosti, někdy pojaté jako výzva. Takový styl tvorby v odborných designerských kruzích vyvolává velkou vlnu nevole a nesouhlasu.
Cafe Nuvo

Zaujalo mě to a řekl jsem si, proč to nevyzkoušet. Ve chvílích mezi prací pro stávající klienty jsem vybral jeden anglický web, kde se střetává poptávka od kupujících/buyers a nabídka od designerů/creatives. Mimochodem, můžete hádat, kterých je tam víc. Buyer vloží popis/creative brief určitého projektu od loga, přes web, mail šablonu, leták, atd. a nabídne cenu, která je zhruba v několika stovkách dolarů. Na projektu současně pracuje a návrhy dodá někdy i několik stovek kreativců, doslova z celého světa. Domnívám se, že někdy kvantita vysoko přesahuje kvalitu. Na tvorbu je vyhrazeno několik dnů, poté buyer zhruba v sedmi dnech vybírá a vítězi zaplatí danou částku. Vadou na kráse je ovšem jedna věc, a to, že v některých kláních je výběr vítěze a platba garantována, tedy kupující zaplatí částku vítězi tak jako tak, ovšem někdy garantovaný není, tudíž v klání není nikdo vybrán jako vítěz a nic není placeno.
Luxuriance
Na jednu stranu, lze takto přijít za levný peníz ke spoustě návrhů, někdy povedených, někdy míň. Vybírat z těch (někdy) stovek návrhů bych ovšem nechtěl. Na druhou stranu je fakt, že tam chybí ten osobní kontakt se zadavatelem a osobní probrání detailů a jak praví klasik "bůh je skryt v detailech". Posouzení, jestli se vám tento způsob tvorby zdá poněkud nešťastným, či ne, nechám na vás.

PS: Crowdsourcingový způsob práce na projektech se pomalu, ale jistě začíná rozvíjet i u nás, např. LogoPro.cz nebo Topdesigner.cz mohou být důkazem. Nejsou tak rozsáhlé, co do počtu zadání a designérů jako ty v zámoří, ale zdá se, že rostou.

Napadá mě, dovedete si představit klienta, který si není jistý v tom, co přesně chce, jak se probírá desítkami návrhů? Tady se mu líbí to, tady ono, ale jak to spojit, když je to každé od jiného autora. Výhodou je, že bez mrknutí může vše odmítnout a nezaplatit nikomu. A designéři? Rešeršují, vymýšlejí, hledají souvislosti, tvoří, kreslí, ale to vše se skoro nulovou vidinou na zaplacení své práce.

Je to soutěž, to ano, možná spíš loterie, ovšem nehledejte tu ono Coubertinovo "Není důležité zvítězit, ale zúčastnit se". Tedy, pokud se svou prací chcete živit...