Jak vytvořit logo...

Základem k vytvoření loga, popř. logotypu je co nejjasnější představa zákazníka co vlastně chce, on je ten, kdo se musí s logem dokonale ztotožnit. Je to v podstatě jak se vším ostatním, letákem, vizitkou, atd. Nejdůležitější asi je, aby zákazník co nejpřesněji popsal svou představu o tom, jak by logo mělo vypadat tvarově, jaké by měly být použity barvy, co by mělo logo vyjadřovat, představovat, jak by mělo komunikovat s pozorovatelem.

Logo je v podstatě jen malý symbol, leckdy až překvapivě jednoduchý, který ovšem v ideálním případě pozorovateli ihned řekne o jakou firmu jde, co poskytuje, vyrábí, apod. Stačí vzpomenout na Nike, jednoduchost sama, ale při zahlédnutí každý hned pozná oč jde. Nebo takový Mc Donalds, Apple, Windows... Takže jednoduchost tvaru, snadno zapamatovatelného, snadno vyjadřujícího své poselství. Dál by to měla být jasná představa o barvách, co by ty barvy měly představovat, být chladnější, nebo naopak teplejší, volba kombinace barev, atd. Další otázkou, která by při tvorbě měla být zodpovězena je v případě logotypu text, jaký font zvolit, jemný, psací, tučný, patkový, italiku a také barvu písma. Pomůže i definování stylu ve kterém by logo mělo být, buď abstraktní, technické, seriózní či naopak hravé.

Nike orange
NIKE - v jednoduchosti je síla.


Správně provedený logotyp nebo logo by mělo nejen upoutat pozornost, odlišit se od ostatních, vyjádřit poselství, ale z hlediska technického by taky mělo být použitelné a čitelné v jakékoliv velikosti do favikony na webu po billboard. Stejně tak by mělo být jednoduše uložitelné do všech potřebných formátů souborů. Bitmapových v barvách RGB, či Indexovaných barvách - jpg, png, gif, tiff pro umístění na web, uživatelské rozhraní, kancelářské programy a mobilní aplikace nebo do vektorových ve CMYK barvách - ai, eps, cdr, pro použití v tiskovinách, jako jsou vizitky, letáky, katalogy, apod. Všude, kde je to možné pak aplikovat vektorovou variantu, která umožňuje použít jakoukoliv velikost bez ztráty kvality.

Doprovodným prvkem loga je logomanuál, popř. corporate identity manuál. První popisuje pro použití závazné tvary a rozměry loga, jeho barevné provedení, inverzní či jednobarevnou variantu, "ochranný" prostor ve vztahu k další okolní grafice a eventuelně další zásady pro použití. Logomanuál popisuje konkrétní aplikaci loga, tedy jak bude užito na tiskovinách, propagačních předmětech, webu, polepu automobilu, atd.

Velice uvítám případné komentáře s Vašimi zkušenostmi s tvorbou loga i Vaše zkušenosti jakožto zadavatele.